Data registrací ochranných známek

Ochranné známky_fotoZa nejstarší ochrannou známku byla považována známka vyobrazení klíče (německy Schlüssel), kterou měla zaregistrovanou firma „Bernard Fürth, Zündwaren, Schüttenhofen und Bergreichenstein“ (v Sušici a Kašperských Horách) dne 14. července 1895 pod č. 261 v Plzni. Na základě novelizace zákona o ochranných známkách z 6. ledna 1890 byl klíčový obraz doplněn slovní známkou „SOLO SCHLÜSSEL“, což znamenalo „jeden klíč“.
Toto slovní označení SOLO se stalo ve veřejnosti velmi populární, takže se firma Bernarda Fürtha rozhodla ji chránit zápisem ze dne 19. září 1903 pod č. 664 v Plzni. Při založení vídeňské firmySOLO továrny na zápalky a leštidla ( Zündwaren und Wichse-Fabriken A. G.) v roce 1903 došlo k dalšímu zápisu v původním známkovém rejstříku Obchodní komory pro Horní Rakousko v Linci dne 22. září 1903, pro spoluzakladatelku nové společnosti, tj. pro firmu Aktiengesellschaft Union, Vereinigte Zündholz – und Wischefabriken in Linz, Vorort Waldegg a 13. února 1904 byla známka přepsána na novou firmu vídeňského SOLA.THE KEY SAFETY MATCH 16. 01. 1896

SOLO SCHLÜSSEL               24. 01. 1902
THE SCISSORS                       18. 12. 1902
THREE LOCKS                       18. 11. 1903
SOLO                                    13. 01. 1921
SOLO s obrazem pera             13. 01. 1921
THE THREE TREES             31. 08. 1921
The Key                                 24. 02. 1922
THE PIPE                                13. 04. 1922
THE TWO EGGS                   22. 06. 1922
THE PINEAPPLE                   07. 07. 1922
THREE CLIMBER                 07. 07. 1922
THE SMOKERS                     25. 07. 1922
THE FEZ                                 20. 09. 1922
THE PISTOL                             16. 11. 1922
THE POLICEMAN                 16. 11. 1922
THE POSTHORN                   13. 12. 1922
THREE MOONS                     17. 10. 1962
THREE GLOBES                   02. 10. 1964
THREE ROSES                     29. 09. 1964