Kraje, do których eksportujemy:

Austria
Bułgaria
Dania
Finlandia
Francja
Grecja – Cypr
Litwa
Łotwa
Niemcy
Norwegia
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Zjednoczone Emiraty Arabskie