Jsme předním dodavatelem zápalek a plamenných výrobků na tuzemských i zahraničních trzích.

Společnost dodává produkty především se značkou SOLO a navazuje na více než 180 letou historii výroby a obchodu se zápalkami.

Firma SOLO dodává na trh pouze a výhradně zápalky a ostatní zboží, které odpovídá všem zákonným předpisům a normám a jsou pravidelně testovány v příslušných zkušebnách.

PRODUKTY

Vybírejte z našich produktových řad.

HISTORIE VÝROBY
SUŠICKÝCH ZÁPALEK SOLO

Vojtěch Scheinost získal od městského magistrátu oficiální jmenování výrobcem zápalek. Tento krok poskytl místním lidem novou možnost výdělku a zdroj obživy.

Bernard Fürth dostal od městského magistrátu oprávnění k výrobě zápalek.

Bernard Fürth se stává majitelem podniku a Vojtěch Scheinost jeho ředitelem a technickým vedoucím. Dravý Bernard Fürth zřizuje pobočku ve Zlaté Koruně, která funguje až do roku 1876.

Bernard Fürth dostal povolení stavby továrny při silnici do Dobršína, na místě dnešní společnosti SOLO SIRKÁRNA a.s.

Továrna byla rozšířena o nové křídlo směrem k Hrádecké ulici. Další rozšíření přišlo o dva roky později.

Rok rozchodu rodiny Fürthů a Vojtěcha Scheinosta, který založil horní sirkárnu na pozemcích dnešní továrny PAP. Tato sirkárna vyráběla zápalky až do roku 1932.

Vznikl koncern SOLO Zündwaren and Wichselfabriken Aktien Gescheltchaft se sídlem ve Vídni. Ve sdružení je šest největších rakousko-uherských sirkáren, součástí koncernu jsou obě sušické sirkárny.

Národní podnik SOLO kupuje první automatickou linku na výrobu zápalek Hering typ 313.

Národní podnik SOLO nakupuje prvou automatickou linku na výrobu zápalek ARENCO typ KL-4.

SOLO SIRKÁRNA a.s. nakupuje linku DZ 240, kterou postupně modernizovala v letech 2004-2007. Linka byla doplněna o nový zásuvkový stroj a zavírací stroj vlastní koncepce.

Prodej 47 521 o. b., což byl historicky nejvyšší prodej v novodobé historii. Celková roční kapacita všech linek byla více než 600 000 milionů standardních krabiček a 15 milionů krabiček domácnostních zápalek s možností dosažení tržeb přesahujících 200 milionů Kč.

V důsledku prudké globalizace světových trhů došlo k zásadním změnám pozice klasických zápalek na trhu, které se projevily výrazným poklesem spotřeby (2 faktory – dovoz a obliba levných zapalovačů a zvyšující se životní úroveň obyvatel). Firma SOLO se této situaci přizpůsobila – ukončila v roce 2008 výrobu zápalek v České republice, prodala stroje obchodnímu partnerovi do Indie a přesunula své aktivity do obchodní činnosti.

Vedení firmy se přesunulo z města Sušice do Brna.

V tomto roce byl zřízen centrální sklad společnosti v Praze.

V tomto roce byl ukončen proces transformace firmy, čímž se mimojiné změnil název firmy z SOLO SIRKÁRNA, a.s. na SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.

V roce 2013 se nám podařilo obnovit certifikát ISO na nákup a prodej plamenných výrobků, získat certifikaci FSC o kvalitě zpracování dřeva a zavedli jsme novou produktovou strategii díky které jsme rozšířili náš sortiment o řadu produktů.